KALENDARIUM

Kolejne spotkania organizowane w Łódzkim Domu Kultury w 2012 i 2013 roku, poświęcone będą następującym zagadnieniom:

  • Aglomeracja i tożsamość – próba zdefiniowania terminów porządkujących (18 maja 2012 r.) 
  • Formy promocji miast w kontekście sąsiedztwa Łodzi (16 listopada 2012 r.)
  • W cieniu łódzkich redakcji? Media lokalne (luty 2013 r.)
  • Edukacja regionalna – Łódź a tradycje lokalne (maj 2013 r.)
  • Wyjechać czy zostać? Zmiany społeczno-demograficzne wokół Łodzi – migracje z/do miast, nowoosadnictwo, zmiany na obszarach rekreacyjno-letniskowych oraz wokół ośrodków handlowych i logistycznych (listopad 2013 r.)