SPOTKANIE PIERWSZE


 AGLOMERACJA I TOŻSAMOŚĆ - PRÓBA ZDEFINIOWANIA TERMINÓW PORZĄDKUJĄCYCH

18 maja 2012
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18

sala 221
wstęp wolny

10.00-10.15       POWITANIE
dr Damian Kasprzyk (PTL O/Łódź, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)

AGLOMERACJA
10.15.-11.15       
prof. dr hab. Andrzej Majer (Instytut Socjologii UŁ)
Wieś wita miasto

dr Krzysztof Woźniak (Instytut Historii UŁ)
Aglomeracja w badaniach historyków

dr Marcin Wójcik (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni UŁ)
Obrzeża aglomeracji w teoriach i koncepcjach geografii społeczno-ekonomicznej

11.15-11.45         DYSKUSJA

11.45-12.45         PRZERWA KAWOWA Z MUZYCZNĄ NIESPODZIANKĄ

TOŻSAMOŚĆ
12.45-13.00         WPROWADZENIE
dr Aleksandra Krupa (PTL O/Łódź, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)

13.00-13.30         MINI WYKŁAD
dr Paweł Schmidt (PTL O/Łódź, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)
Tożsamość. Klasyczny termin w ponowoczesnej rzeczywistości

13.30-14.15       FORUM DYSKUSYJNE

14.15                ZAKOŃCZENIE