REFERENCI

Spotkanie pierwsze

prof. dr hab. Andrzej Majer >>>
Instytut Socjologii UŁ
Katedra Socjologii Wsi i Miasta

dr Krzysztof Woźniak >>>
Instytut Historii UŁ
Katedra Historii Polski XIX wieku

dr Marcin Wójcik >>> 
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni UŁ
Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej

dr Paweł Schmidt >>>
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ
Zakład Etnologii i Folklorystyki 


Spotkanie drugie

dr Krystyna Piątkowska 
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Zakład Antropologii Kulturowej 
Etnolog i antropolog kultury. Pracuje w Zakładzie Antropologii Kulturowej  IEiAK UŁ. Wykładowca w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi - kierownik Międzywydziałowej Katedry Wiedzy o Sztuce i Kulturze. Autorka publikacji naukowych i popularyzujących wiedzę o kulturze i dyscyplinie antropologicznej, w tym scenariuszy filmowych. Pod koniec ubiegłego wieku,  pełniła min. funkcję rzecznika prasowego prezydenta Łodzi. Zajmuje się sztuką, ikonosferą (światem obrazów współczesnej kultury- m.in. analizą i kreacją reklam), wiedzą o płci w kulturze.


mgr Alicja Piotrowska
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Zakład Etnologii i Folklorystyki
Antropolog kultury, obecnie pracująca nad doktoratem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Zakładzie Etnologii i Folklorystki,  obejmującym problematykę lokalnych i oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych w  perspektywie miejskiego odrodzenia na przykładzie post-przemysłowej Łodzi. W polu jej zainteresowań badawczych pozostają również inne aspekty miejskiego życia oraz zagadnienia związane z kryzysem męskości.

 
Tomasz Barszcz
Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą, Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim 
Organizator imprez plenerowych, eventów promocyjnych, w tym m.in.: 4 edycje festiwalu Summer Dying Loud, 4 edycje Nocnego Festiwalu Horroru, 5 edycji Festiwalu Sztuk Różnych, 5 edycji Dni Aleksandrowa Łódzkiego, 5 edycji Sylwestra Miejskiego, 3 edycje Live Stage Aleksandrów Łódzki oraz niezliczonej ilości koncertów klubowych, imprez sportowych i mniejszych eventów.

Anna Rogalska
Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim
Studentka I roku studiów II stopnia w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, członek Stowarzyszenia Artystycznego Alternatywna Scena Młodych od chwili jego utworzenia. W MOK w Konstantynowie Łódzkim pracuje od 2011 roku jako referent ds. organizacyjnych, jednak woli sformułowanie animator kultury. Choć pochodzi z Łodzi, to bardziej związana jestem z Konstantynowem, gdzie mieszka od 4 lat.


Jarosław Woźniak
Urząd Miejski w Koluszkach
Starszy specjalista ds. funduszy europejskich w Urzędzie Miejskim w Koluszkach. Doradca zawodowy, trener przedsiębiorczości. Wykształcenie: Socjologia,  Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem.


Janusz Jankowski
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Magister zarządzania, marketingu, studia podyplomowe z pedagogiki przedmiotów zawodowych, samorządowiec, od 1999  kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego, od 2003 roku kierownik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Łęczycy. Realizator projektów społeczno-gospodarczych, edukacyjnych i ekologicznych. W 2003 koordynator działań związanych z tworzeniem Strategii Rozwoju Powiatu Łęczyckiego na lata 2004-2014. Od 2004 roku Powiatowy Specjalista Partnerstwa Lokalnego (certyfikat Międzynarodowego Centrum Partnerstwa i Współpracy). Współorganizator  Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Łęczyckiej (2008) i innych organizacji, przewodnik turystyczny. Od 2010 członek Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Centralny ŁUK Turystyczny.Renata Piechut-Machnicka   
Samodzielne Stanowisko ds Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Głownie 
Jarosław Trojanowski 
Sekretarz Miasta Głowna