ORGANIZATORZY


Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Łodzi >>>

Łódzki Dom Kultury >>>

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ >>>

Komitet organizacyjny:
dr Damian Kasprzyk (przewodniczący)
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (sekretarz naukowy)
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

dr Anna Nadolska-Styczyńska
mgr Danuta Wachowska
dr Paweł Schmidt
mgr Andrzej Białkowski